Anders Præstekjær Almskou-Dahlgaard

Fredsgårdsvej 24, DK-4100 Ringsted * Født: 11 juli 1968 * Civil status: Gift, 2 børn født 1998 & 2001 * tlf:57 64 17 13 * E-Mail:apadar@yahoo.com * Hjemmeside=http://www.apad.dk


Ansættelser.

Ledende Jordbrugstekniker
2001-Nu. I Danmark JordbrugsForskning.
Arbejder på Forskningscenter Flakkebjerg i afdeling for plantebeskyttelse. Databasekonstruktør, Webansvarlig i afdelingen, superbruger af øvrig EDB-software i forbindelse med opgørelse af forsøgsdata (ARM(agrcultural Research management, Access databaser, SQL-server , m.m.). I mindre grad forsøgsarbejde i marken i sæsonen, herunder overførsel af data fra håndterminal til PC.

Jordbrugstekniker
1996-2001. I Danmark JordbrugsForskning.
Arbejder på Forskningscenter Flakkebjerg i afdeling for plantebeskyttelse, i den gruppe der står for afprøvning af nye herbicider. Databasekonstruktør, superbruger af øvrig EDB-software i forbindelse med opgørelse af forsøgsdata og almindelige kontorfunktioner. Forsøgsarbejde i marken i sæsonen, herunder overførsel af data fra håndterminal til PC.

Traktorfører
1992-1993 / 1995-1996 26 mdr. på Giesegård gods, Sjælland.
Markarbejde på 1500 hektar ager og arbejde med får og fedekvæg. Vigtigste arbejdsopgave var at sprøjte med en 24 meters Lindus trailersprøjte med Kyndestofte luftudstyr, og det ca. 4000 hektar per sæson. Sæsonarbejde i juletræer.

Traktorfører og staldafløser.
1990-1991 18 mdr. på Steensgaard gods, Sydfyn.
Især markarbejde på 300 hektar af diverse slags og vedligeholdelse af bygninger og maskiner samt afløsning i en 100 køers Jersey besætning( Danmarks ældste stambesætning)

Landbrugsmedhjælper
1988-1989 12 mdr. hos Gdr. Jørgen Guldbrandt, Ørsted, Jylland.
Markarbejde på 82 hektar og pasning af 45 SDM køer + opdræt. Der blev gået meget op i at tage på dyrskue med de bedste individer af kvæget.

Landbrugsvikar
1988 5 mdr. på Djursland.
Blandet arbejde på mange brug med enten kvæg, svin, pelsdyr eller mark.

Pelsdyrinseminør.
1987-1988 2 sæsoner(feb.-apr.) som selvstændig pelsdyrinseminør.
Her kørte jeg rundt til egnens ræveavler for at inseminere deres ræve.

Landbrugsmedhjælper
1985-1987 24 mdr. hos min far John Almskou-Dahlgaard på Djursland.
39 hektar mark i traditionel drift med en sobesætning på 50 søer. 30 hjorte og en pelsdyrfarm med 600 minktæver, 10 ildertæver og 150 rævetæver + opdræt.

Landbrugsmedhjælper
1985 6 mdr. hos Poul Petersen i Fladstrup, Djursland.
38 hektar mark, 30 årssøer og 30 SDM malkekøer. Mest arbejde med køerne samt noget med fjerkræ.

Faglige uddannelser og kurser.

Programming a Microsoft SQL Server Database
2003 4-D Konsulenterne, København

Quering Microsoft SQL Server Database with Transact-SQL
2003 4-D Konsulenterne, København

Administering a Microsoft SQL Server Database
2003 4-D Konsulenterne, København

Access 2000 VBA programering
2000 4-D Konsulenterne, København

Access Grundkursus, Vidergående, Programering(grundlægende VBA)
1998-1999 Høje Tåstrup Dataskole

Landbrugstekniker, økonomisk-merkantil linie
1993-1995 Nordisk landboskole

Markedsføring I., II. og III. ( merkonom i markedsføring)
Regnskab enkeltfag

1993-95 Vestfyns Handelsskole, (undervist på Nordisk landboskole)

Driftsleder med grønt bevis.
1990 Nordisk landboskole

Sprøjtecertifikat.
1990 Nordisk landboskole

Pelsdyrinseminør (ræve)
1987 Nordfox, (KVL og Dansk Pelsdyravlerforening)

Landbrugets Grundskole.
1985 Korinth landbrugsskole

Folkeskolens 9. klasse.
1984 Toubroskolen

Andre kurser og uddannelse.

MAG-Reperationssvejsning( CO2.).
1992 AMU-Fyn

Kursus i samarbejdstræning.
1989 Nordisk landboskole

Kvægets Pasning og plantedyrkning
1989 Landboungdommen i Århus amt

Værnepligtig i brandtjenesten med udvidet førstehjælpskursus.
1988 Civilforsvaret, (Thisted kasserne).

Motorsavskursus,(skovarbejde I.).
1984 Liberalt OplysningsForbund

Andet.

Sidst Opdateret d. 08-sep-2004 af Anders P. Almskou-Dahlgaard